Αγαπάτε

654903-Lavender-and-sunflower-setting-in-Provence-France_view

Δεν υπάρχει συνταγή ή μέθοδος.

Μαθαίνεις να αγαπάς αγαπώντας.

Aldous Huxley

Advertisement